Viski Károly Múzeum - Kalocsa

látnivalók Kalocsán

Viski Károly Múzeum - Kalocsa

align=left A Viski Károly Múzeum jogelődjének a városháza folyosóján 1932-ben létrejött muzeális gyűjteményt tekinthetjük. Hosszú évek vitái után Antalffy Sándor polgármester pártfogásával megalakult a Városi Múzeum Bizottsága nevű civil szerveződés, melynek kérésére a városi közgyűlés ideiglenes jelleggel átengedte a városháza egyik folyosóját.

1932. június 2-án dr. Horváth Győző püspök megnyitotta Kalocsa első múzeumát. A nagyrészt Gábor Lajos festőművész által gyűjtött múzeumi anyag sajnos a II. világháború alatt szétszóródott, elpusztult. Csupán néhány darabot őriz a Viski Károly Múzeum ebből a korszakból: ezek a tárgyak - ritkaságuknál fogva - féltett kincsei a kalocsai múzeumnak. A Gábor Lajos által gyűjtött majd szétszóródott múzeumi anyag egy részét később sikerült visszaszereznünk: ajándékozás illetve vásárolás útján, magánszemélyektől.

Az országos szervek többször szorgalmazták a múzeum végleges elhelyezését, de Laszczik Ernő igazgató lankadatlan fáradozásai ellenére is minduntalan meghiúsultak a tervek. Először a Szentháromság tér gyönyörű épülettömbjét, a XVIII. századi, copf stílusban épült - azóta műemlékké nyilvánított - érseki Jószágkormányzóságot jelölték ki múzeum számára. Laszczik Ernő kezében az átadott ingatlan kulcsaival készülődött a költözködésre, a legutolsó pillanatban azonban az orosz hadsereg megszállta és elfoglalta az épületet.

Később a Főszékesegyház és a Zárda közötti kanonoki lakóépületet jelölték ki múzeumak, de többszöri tárgyalás után ezt is más célra engedték át, így a városi múzeum a városházán maradt. Az államosítás tehát a régi helyen találta a kalocsai múzeumot. Laszczik Ernő halálával (1955) megrekedt a kalocsai múzeum ügye. Egy időre a helyi gimnáziumi szertárakba költöztették a múzeumi anyagot.

1970-ben azonban a Városi és Megyei Tanács elhatározta a kalocsai néprajzi-helytörténeti gyűjtemény önálló tájmúzeummá fejlesztését illetve a Belvárosi Iskola múzeumi célokra történő átadását, amely egy éven belül meg is valósult. Az 1971. évet követő időszakban a Viski Károly Múzeum egyre terjeszkedett, jelentős mértékben gyarapította gyűjteményeit, s igen gazdag muzeális anyaggal rendelkező tájmúzeummá vált. 1993 óta Romsics Imre néprajzkutató muzeológus az intézmény igazgatója. Ebben a rövid időszakban a régészeti-, a néprajzi-, a történeti dokumentációs-, az adattári-, a fotó- és a könyvtári gyűjteményeink egyenként is sok-sok ezer darabbal gazdagodtak.

align=right A kalocsai Viski Károly Múzeum tíz féle gyűjteményt őríz. A múzeum egyik legértékesebb része a Kalocsai Ásványgyűjtemény, melyet az Ásványok és az élet c. kiállítás mutat be. Ugyancsak a jezsuiták gimnáziumából került a Viski Károly Múzeum tulajdonába a Kalocsai Éremgyűjtemény is.

A néprajzi gyűjtemény legértékesebb és legérdekesebb része a textilgyűjtemény, mely a 19. század közepétől napjainkig mutatja be a kalocsai népművészet és népviselet különböző korszakainak emlékeit.

A régészeti gyűjtemény darabszáma nem nagy, hiszen a kalocsai múzeumnak néhány hónap kivételével - sosem volt régész muzeológusa. Viszont értékes darabok kerültek a múzeumba Homokmégy-Halom avar- és honfoglalás-kori temetőjéből: többek között egy rovásírásos csontlemez.

A történeti dokumentációs gyűjtemény számtalan érdekes és értékes darabot őriz: archív fotókat, képeslapokat, újságokat, különböző nyomtatványokat, melyek túlnyomó többsége a Kalocsai Sárköz és Kalocsa történetének emlékei, de jelentős számban képviseltetik magukat az országos események dokumentumai is.

Adattári-, Történeti- és Képzőművészeti gyűjteményünk szám szerint nem nagy, de Kalocsa és a Kalocsai Sárköz szempontjából különösen értékes és becses darabokat őríznek. A 10.000 kötetet meghaladó könyvtárunknak közel ötöde kalocsai nyomtatvány.
 • 

  Kalocsai látnivalók

  • Római katolikus Nagyboldogasszony székesegyház - Kalocsa

   Kalocsa
   A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt barokk székesegyház középkori alapokra épült, valószínűleg Mayerhoffer András...

  • Érseki Könyvtár - Kalocsa

   Kalocsa
   Az érseki palota épületében, pompás barokk környezetben, faragott polcokon, szekrényekben őrzik a 160 000 kötetes főszé...

  • Érseki Kincstár - Kalocsa

   Kalocsa
   A kalocsai Érseki Kincstárat 1988-ban nyitották meg az egyházmegyében összegyűlt egyházi kincsekből álló gyűjtemény b...

  • Szentháromság tér - Kalocsa

   Kalocsa
   Az ország egyik legszebb barokk tere a barokk főszékesegyházat körülvevő Szentháromság tér, amelyet egy- és kétemelete...

  • Paprika Múzeum - Kalocsa

   Kalocsa
   A Szentháromság tér közelében található a Paprika Múzeum, mely ugyancsak egy régi kanonokházban, az ún. Szent István h...

  • Csajda Fürdő - Kalocsa

   Kalocsa
   A kalocsai gyógyfürdő története a 20-as években kezdődött, ám a világháború megakasztotta. Bár a világháborút mege...

  • Beta Hotel Kalocsa épülete - Kalocsa

   Kalocsa
   A kalocsai érsekuradalom jószágkormányzóságának szimmetrikus elrendezésű copfstílusú egyemeletes épülete 1775-ben ép...

  • Szabó ház - Klauzál emléktábla - Kalocsa

   Kalocsa
   A földszintes, klasszicista stílusú lakóház 1820 körül épült. A ház az érsekuradalom szolgálatában álló Szabó csal...

  • Kanonoki ház - Asztrik tér - Kalocsa

   Kalocsa
   Tulajdonképpen két egyemeletes épület, melynek egyik bejárata az Asztrik tér felé, a másik a Kossuth Lajos utca felé nyí...

  • Volt kanonok ház - Kalocsa

   Kalocsa
   A főszékesegyházzal szemben lévő egyemeletes copfstílusú épület - az Asztrik téri kanonoki házhoz hasonlóan - két há...

  • Katona István ház - Kalocsa

   Kalocsa
   A Hunyadi u. és a Kossuth Lajos u. sarkán lévő, részben a Szentháromság térre néző egyemeletes copfstílusú épületet ...

  • Schöffer torony - Kalocsa

   Kalocsa
   A Malatin téri autóbusz-pályaudvar előtt álló, Chronos-8 nevű fénytorony a Párizsban élő, kalocsai születésű Schöff...

  • Vasútállomás épülete - Kalocsa

   Kalocsa
   A Kiskőrös - Kalocsa vasúti szárnyvonal 1882. dec. 5-én nyílt meg. Az első állomásépület ideiglenes jelleggel épült, ...

  • Szent István Ház - Kalocsa

   Kalocsa
   A Szent István király út 6. sz. alatti földszintes épület kanonoki lakóház volt. Az épület pincéje középkori eredetű...

  • Művelődési Központ és Ifjúsági Ház - Kalocsa

   Kalocsa
   Klobusiczky Ferenc érsek (1751-1760) kezdte az 1733-ban alapított nagyszeminárium új épületének építését a főszékeseg...

  • Viski Károly Múzeum - Kalocsa

   Kalocsa
   A Viski Károly Múzeum jogelődjének a városháza folyosóján 1932-ben létrejött muzeális gyűjteményt tekinthetjük. Hoss...

  • Népművészeti Tájház - Kalocsa

   Kalocsa
   Gábor Lajos 1952-ben hagyta a városra a mai múzeum épületét (Kalocsa, Tompa M. u. 5-7.) Akkoriban a szomszédos épületekbe...

  • Schöffer Múzeum - Kalocsa

   Kalocsa
   Nicolas Schöffer / Schöffer Miklós (Kalocsa, 1912 - Párizs, 1992) 1979-ben teljes életművét bemutató anyagot adományozott...

  • Szentháromság szobor - Kalocsa

   Kalocsa
   A Szentháromság tér és az egykori Szentháromság utca (ma Szent István király út) névadó szobra. Salm Lipót (18. sz. v...

  • Vinczellér Imre festőművész Műterem-Galériája - Kalocsa

   Kalocsa
   Vinczellér Imre festőművész a hazai és nemzetközi képzőművészeti élet elismert alakja.

   A polgári világ, a...

  oldalak: 1 |
  
  • Látnivalók Kalocsa közelében

  • Újvárosi templom - Tolna

   A szekszárdi újvárosi katolikus templom 1868-ban épült neogót stílusban. A templom felszentelésére Liszt Ferenc komponál...

  • Adler ház - Tolna

   A város első kétemeletes polgárháza. Épült 1890-ben.

   Építtetője és egykori tulajdonosa Adler N. János kere...

  • Garay pince - Tolna

   Feltehetően az 1061-ben alapított bencés apátság szerzetesei kezdték építeni a várpincét, hogy az apátságnak járó bo...

   
Település ismertető
 • Kalocsa

  Kalocsa Budapesttől délre, 110 km-re található, a Kalocsai Sárközben, az Alföldön. Bács-Kiskun megye nyugati te...

Szállások Kalocsánés környékén